Zbog godišnjih odmora sve narudžbe zaprimljene u razdoblju 29.07. - 16.08. bit će obrađene i poslane od 17.08.2022.

05.02.2021.

ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA LEPTIRIĆ”

Opći uvjeti

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu MTČ Tvornice trikotaže d.d.Štrigova za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa Leptirić uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u web shopu Leptirić.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.leptiric.hr izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupnje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu MTČ Tvornice trikotaže d.d.Štrigova na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
  • odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 040 851 001 od ponedjeljka do petka od 8-12 sati (ostale upite slati na mail prodaja@mtcstrigova.hr).

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke MTČ Tvornice trikotaže d.d.Štrigova zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Raskid ugovora

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

  • Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti MTČ Tvornicu trikotaže d.d.Štrigova o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova, Štrigova bb, 40312 Štrigova) ili elektroničkom poštom na: prodaja@mtcstrigova.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama web shopa Leptirić u rubrici Uvjeti kupnje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova, odnosno Web Shop Leptirić zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu MTČ Tvornica trikotaže d.d. Štrigova (za Web Shop), Štrigova bb, 40312 Štrigova, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je MTČ Tvornica trikotaže d.d.Štrigova odnosno Web Shopu , uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

X